top of page

Kom igång med molnet

Det finns många fördelar med att arbeta i molnet. Några av fördelarna med molntjänster är kostnadseffektivisering, resursanvändning och flexibilitet.

 

Kostnadseffektivisering och resursanvändning

Med en molnbaserad lösning behöver ni inte i konfigurera eller investera i hårdvaran själva och kan på det sättet släppa en viss del av IT-administrationen. Personal som tidigare har haft hand om det kan fokusera på andra arbetsuppgifter och arbetsfördelningen förändras. Ofta behöver du heller inte betala för mer än du använder utan era licenser baseras till antalet användare och kan förändras över tid.


Flexibilitet

Med en molnbaserad lösning kan dina kollegor och anställda komma åt information och jobba från vilken plats och enhet som helst. Om dina behov ökar är det enkelt att skala upp kapaciteten. På samma sätt kan du skala ner om det behövs. Det är flexibilitet och smidighet som ger betydande fördelar. Medan du fokuserar på ditt företag uppdateras allting automatisk så att ni alltid har den senaste versionen.


Viktigt att tänka på

Innan man flyttar sin IT till en molnbaserad plattform bör man tänka igenom en del bitar. Ett sätt att komma igång och få ut mest nytta av sitt nya arbetssätt är att ta fram en molnstrategi. Utöver det är det även viktigt att ha rätt säkerhetsstruktur på plats.


Cloud First-strategi

En molnstrategi ska vara en beskrivning över hur ni går över från en on-premise-miljö till en molnbaserad lösning. För att skapa det behöver ni tänka igenom vissa frågor. T. ex vilken typ av prismodeller ni behöver, utvärdera vad för mål och syften ert företag har med er IT och utveckling av denna för effektivisering, grundläggande principer för hur ni ska arbeta med era molntjänster, översikt över hur ni arbetar idag och vilka tjänster som används. När strategin är klar tar ni fram en detaljplan för migrering och kartlägger hela ert sätt att arbeta både nu och för framtiden.


Säkerhet

IT-säkerhet är alltid viktigt men när man börjar arbetar med molntjänster behöver man även tänka till något extra kring detta ämnet. Om man arbetar utifrån en Zero Trust-modell utgår man från fyra grundpelare: identitets- och åtkomsthantering, hotskydd, informationsskydd och säkerhetshantering. Detta är ett bra sätt att säkerställa säkerheten på flera olika sätt när man arbetar med molnbaserade verktyg. Läs mer om det här.
bottom of page