top of page
Erfarna IT-konsulter och din pålitliga IT-partner

Samarbeta med IXX för att stärka din cybersäkerhet

Utgå från att allt är osäkert

Du behöver en säker IT-strategi för att skydda din verksamhet från alla hot utifrån. Vi kan hjälpa dig med er strategi så att användare, filer, servrar och datorer används på ett modernt och optimerat sätt. Så att rätt personer har rätt tillgång och så att ni är förberedda för potentiella hot.

En säker lösning börjar med en bra IT-arkitektur.
Kontakta oss idag.

Fördelar med ett säkert arbetssätt

Bygg upp säkerheten

Arbetar ni på distans och behöver koppla upp er utanför kontoret? Får du åtkomst med din privata mobil till företagets data? Är er IT-säkerhet utvecklad utifrån detta? Mycket av ett företags data lagras idag i molnet och med det kommer nya utmaningar ur ett säkerhetsperspektiv. De brandväggar och antivirusprogram som generellt tidigare skyddade verksamhetens data är idag förlegade och andra mer smarta lösningar krävs.

Skydda enheten och informationen

Digitaliseringstakten har rusat – särskilt senaste året. Men hur är det med den digitala säkerheten? I det här avsnittet av IXX Talk pratar Clemens Klöfverskjöld med Mikael Schmidt, Master Architect, om digital säkerhet och vilka faktorer som är viktiga att tänka på när det kommer till att ha ett säkert arbetssätt.

Digital säkerhet - IXX Talk

Digital säkerhet - IXX Talk

Spela video
IXX värdeskapande IT.jpg
Din dedikerade IT-partner för framtidens teknik

Zero Trust är ett koncept och tankesätt för säker IT

Man bygger upp Zero Trust med hjälp av fyra huvuddelar för att skapa ett modernare säkerhetstänk. En kombination av dessa fyra ger en trygg och säker strategi för ditt företag.

Modellen går kort ut på att man utgår ifrån att all data och infrastruktur är under attack och att man ska skapa en Zero Trust-modell utifrån det. 

Läs mer

1

Identitetshantering

Något alla känner till är problemet med identitetsstölder. Det händer tyvärr rätt ofta och är även vanligt bland företag. Särskilt för de som har betydande roller. Ju mer du vet desto mer utsatt blir du.

2

Åtkomsthantering

Rätt person ska ha tillgång till rätt information. I en organisation med stora mängder konfidentiell information blir det än viktigare att ha styr på sin åtkomsthantering. 

3

Förebygg säkerheten

Vi alla varit snabba i klicken och ibland hjälper det inte att vara efterklok och komma på i efterhand att det var dumt gjort och att företagets dokument kan hamna i fel händer med ett enkelt knapptryck. 

IXX som strategisk IT-partner för tillväxt

Kom igång!

  • LinkedIn
  • Facebook

Tack för ditt meddelande!

bottom of page