top of page
IXX som strategisk IT-partner för tillväxt

Accelerera framgång med IXX som din IT-partner inom verksamhetsutveckling

Ta konkreta beslut

Känner du att du behöver koll på era system och processer? Ska ni påbörja en förändringsresa - eller kanske är mitt i en? Oavsett vad ni ska göra kommer system och applikationer behöva följa med på resan. När ni utvecklar er verksamhet behöver ni även ha koll på vad som sker under huven d v s hur processer och system ser ut och hur de eventuellt kommer bli påverkade av er utveckling. Genom att få koll kan ni minska risker i senare skeden. 

Få koll innan och minska risker för stillestånd.
Kontakta oss idag.

Ta kontroll över er utveckling

Hitta utvecklingsmöjligheter med ett helikopterperspektiv

När ni ska genomföra ett förändringsarbete är det viktigt att ha en tydlig överblick på de processer och system som finns i er dagliga verksamhet. Ibland behöver man även få koll när man inte riktigt vet vad som inte fungerar, men man känner att något skevar. Med hjälp av en kartläggning av verksamheten får ni ett helikopterperspektiv och en djupare kunskap om de processer som berörs. Detta underlag kan verka som ett beslutsstöd i vad för behov ni har framåt.

Få en djupare förståelse för dina olika behov utifrån fler perspektiv

När vi arbetar med rådgivning inom verksamhetsutvecklande IT är det viktigt att få insyn och tillgång i er verksamhet på ett transparent sätt. Det kan innebära djupintervjuer och samtal med fler än bara ledning eller IT-avdelning. När vi behöver förstå hur ett företag fungerar och vilka processer som är viktiga behöver vi se till hela bilden. Genom att göra en kartläggning kan vi öppna upp för diskussioner och behov som tidigare legat dolda. Ni bestämmer själva vilken nivå ni vill lägga kartläggningen på och hur behoven ser ut. Vi skräddarsyr alltid så att våra tjänster passar in på er verksamhet och era utmaningar. 

IXX värdeskapande IT.jpg
Erfarna IT-experter - Ditt IT-partnerval

Undvik risker - både
ekonomiska och personalförlust

Att byta IT-system, utan att förstå hur man verkligen arbetar i de olika processerna är en stor ekonomisk förlust men även väldigt frustrerande för medarbetare, vilket kan leda till att viktiga spelare lämnar företaget. Det är därför ett strategiskt beslut som behöver tas av beslutsfattarna när man byter ut system. Se till så att ni har rätt underlag för att vara säkra på att ni får ut önskad effekt av investeringen. 

Samarbete för framtiden tillsammans med Sveland

Vårt samarbete med Sveland Djurförsäkringar har pågått under ett flertal år. Från start sökte de en driftpartner och under åren har samarbetet vuxit fram till det vi är idag: en extern IT-avdelning. Tillsammans med Sveland har vi genomfört flertalet projekt som spänner över flera delar av verksamheten och arbetet sker både strategiskt och framåtblickande samt dagligt och operativt. 

"Samarbetet med IXX bygger i allra högsta grad på lyhördhet - från bägge parter." - Fredrik Lundgren, Sveland

Framgångsrik IT-samarbete med IXX

Kom igång!

  • LinkedIn
  • Facebook

Tack för ditt meddelande!

bottom of page