top of page
Power Platform - Din lösning för effektiv verksamhet

Din Power Platform-partner för framtidens affärer

Anpassade affärsapplikationer

Microsoft Power Platform är en integrerad uppsättning molnbaserade verktyg som gör det enkelt att skapa anpassade applikationer, automatisera affärsprocesser och analysera data. Det erbjuder en helhetssyn på verksamheten genom integrerade verktyg som Power Apps, Power Automate, Power BI och Power Virtual Agents. Det finns även stöd för säkerhet och efterlevnad, såsom GDPR. Med Power Platform kan ni digitalisera manuella processer, öka effektiviteten och ta bättre datadrivna beslut.

Skippa magkänslan - ta faktiska beslut med hjälp av Power Platform
Kontakta oss idag.

Spara tid med färre manuella processer

Ett komplett ekosystem för att hantera företagsdata

Med Power Platform får du ett komplett ekosystem av verktyg för att hantera företagsdata och automatisera affärsprocesser på ett enkelt och effektivt sätt. Med dess integrerade verktyg kan du skapa anpassade applikationer, automatisera uppgifter och skapa interaktiva rapporter och dashboards för att ta datadrivna beslut. Er verksamhet blir mer effektiv och utgår alltid från den senaste information. 

Skräddarsydda Power Platform-lösningar för företag

Power apps

Power Apps, en molnbaserad tjänst där man skapar anpassade affärsapplikationer utan att det krävs omfattande kodningserfarenhet. Detta kan hjälpa ditt företag att digitalisera manuella processer och automatisera uppgifter, vilket i sin tur ökar effektiviteten och minskar risken för mänskliga fel.

Power Automate

Power Automate, tidigare känt som Microsoft Flow, är en tjänst för att automatisera affärsprocesser genom att skapa automatiserade arbetsflöden. Detta är särskilt användbart om ni har kontor på flera platser, eftersom det kan hjälpa till att strömlinjeforma processer och samordna arbete över olika platser.

Power BI

Power BI är en molnbaserad tjänst för att skapa interaktiva rapporter och dashboards från datakällor. Detta kan hjälpa er att ta bättre datadrivna beslut och få en översikt över verksamheten på ett mer visuellt och intuitivt sätt.

Power Virtual Agents

Power Virtual Agents är en tjänst för att skapa intelligenta chatbots utan att kräva avancerad programmering. Detta kan hjälpa ditt företag att automatisera kundtjänst och svara på vanliga frågor på ett effektivt sätt, vilket sparar tid och resurser.

Optimera din verksamhet med Power Platform-expertis

Onboardning på ett effektivt sätt

Ett exempel på hur Power Platform kan effektivera era processer är en automatiserad onboarding process. Ni kan spara tid och resurser för HR, samtidigt som det kan bidra till att förbättra användarupplevelsen, efterlevnaden och produktiviteten för nya anställda.

Förutom att avlasta HR-avdelningen kan ni även slippa onödig support tid för IT-avdelningen och veta att er nya personal från start har rätt verktyg och behörighet.

 

Genom att samla onboarding processen i ett automatiserat flöde blir det även enklare att följa upp personal som har slutat - så att ni inte sitter på onödiga licenser och utrustning.

Effektivisering av processer: En automatiserad onboarding process minskar den manuella arbetsbelastningen för HR-personal genom att automatisera uppgifter som att samla in dokumentation, beställa arbetsredskap, skapa och distribuera avtal, och planera introduktionsmöten. Detta frigör tid för HR att fokusera på mer strategiska uppgifter.

Förbättrad personalupplevelse: Genom att automatisera onboarding-processen kan ni säkerställa en enhetlig och konsekvent personalupplevelse för alla nya anställda. Detta inkluderar en smidig introduktion till företagets kultur och värderingar, vilket kan hjälpa till att öka anställdas engagemang och minska omsättning.

Bättre efterlevnad: Ni kan med en automatiserad onboarding-process säkerställa att alla nya anställda får rätt information och utbildning i tid. Detta är särskilt viktigt när det gäller efterlevnad av olika regelverk, såsom hälsa och säkerhet eller datasekretess.

Snabbare tid till produktivitet: En automatiserad onboarding process kan hjälpa nya anställda att bli produktiva snabbare genom att ge dem rätt verktyg, utbildning, behörighet och resurser från början. Detta kan bidra till att minska tiden det tar för nya anställda att komma upp i full produktivitet.

Microsoft Power Platform gör det enkelt för verksamheter att digitalisera manuella processer, samla och analysera data och ta datadrivna beslut på ett användarvänligt och säkert sätt.

Digitalisering av manuella processer

Power Platform gör det enkelt att skapa anpassade applikationer och automatisera uppgifter, vilket minskar risken för mänskliga fel och ökar effektiviteten.

Integrerade verktyg

Power Platform erbjuder en helhetssyn på verksamheten genom integrerade verktyg vilket gör det enkelt att samla och analysera data.

Molnbaserad tjänst

Power Platform är molnbaserat vilket gör det enkelt att skala upp eller ner efter behov, utan att behöva investera i ytterligare hårdvara eller infrastruktur.

Stöd för säkerhet och efterlevnad

Power Platform uppfyller branschstandarder för säkerhet och efterlevnad, såsom GDPR.

IXX - Din Power Platform-partner för framtidens affärer"

Kom igång!

  • LinkedIn
  • Facebook

Tack för ditt meddelande!

bottom of page