top of page
Vårt engagemang: framtidsinriktade IT-lösningar för ditt företag

Om oss

Nå nya höjder

Som verksamhetsutvecklande IT-rådgivare arbetar vi med att kontinuerligt följa teknikutvecklingen och förutse förändringar hos både våra kunder och i deras omvärld. På så sätt kan vi proaktivt föreslå de förändringar i IT-lösningen som främjar ett smartare arbetssätt idag, och rustar din verksamhet för nya utmaningar imorgon.

Vår ledstjärna och vårt syfte

Vision

Ge goda råd som tar människor och företag till nya höjder

Mission

Med djup kunskap om kundens verksamhet, kombinerar vi kvalificerad och affärsutvecklande rådgivning med skräddarsydda IT-lösningar som accelererar tillväxten för Sveriges företag.
Vi förutser förändringar och optimerar din IT-miljö

Goda råd grundade i djup kunskap

Digitaliseringseffekterna syns nu allt tydligare i den operativa vardagen hos företag. Och IT-branschen förändras snabbt. Bland annat genom att globala molntjänster får en högre acceptans och att stora datamängder (big data) blivit mer lättillgängligt att analysera. I partnerskapet med våra kunder har det blivit en allt större självklarhet att efterfråga vårt helhetserbjudande. Därigenom ges vi möjlighet att allt mer leverera kvalificerade rådgivande konsulttjänster tillsammans med molntjänster, driftstjänster från våra två egna driftcenter och svensk support i världsklass.

Verksamhetsförståelse och proaktiv affärsutveckling

Det finns många aktörer som kan erbjuda en trygg IT, säkra molntjänster och mobilitet. Vi kan också allt det där som en IT-partner gör. Troligen bättre än någon annan. Det som verkligen skiljer oss från andra IT-företag är istället vår verksamhetsförståelse och proaktiva affärsutveckling. 

Vi vågar se våra kunder djupt i ögonen och ställa de svåra frågorna. Och vi säger vad vi tycker. Våra kunder uppskattar vårt ärliga arbetssätt och det engagemang vi investerar i att förstå och proaktivt analysera deras verksamheter.

Det är så vi bygger förtroende och säkerställer kvalitén på de insikter vi levererar. Det är dessa insikter som gör att vi sedan kan leverera IT som föder nya affärsmöjligheter, skapar smartare arbetssätt och stimulerar en hållbar tillväxt för ditt företag.

IXX-teamet: innovativa IT-rådgivare för verksamhetsutveckling
bottom of page