top of page
Ledande inom affärsdriven IT som din IT-partner

Utveckla för framtiden

Accelerera er tillväxt med hjälp av värdefulla råd och affärsdrivande IT

Ditt företags förutsättningar och möjligheter är unika. Därför måste vi förstå er verksamhet på djupet för att kunna föreslå digitala lösningar som på riktigt driver och föder nya affärsmöjligheter.

Verksamhets-
förståelse och proaktiv affärsutveckling

Vi rustar er för framtiden

Världen förändras i en allt snabbare takt. Vad som är en sanning idag kan se annorlunda ut imorgon. Ständig affärsutveckling och proaktivt arbetssätt gör din verksamhet beredd för allt som kommer senare. IXX är en proaktiv partner som engagerar sig i din verksamhet, kommer med goda råd och vägleder er till rätt digitala lösningar.

 

Vår ambition är att förstå er verksamhet bättre än ni själva, ur ett IT-perspektiv. Det är så vi tar reda på hur IT ska stödja era processer idag, vara en katalysator för nya affärsmöjligheter imorgon – och ta höjd för behoven i framtiden.

IXX Affärsutvecklingsmodell

Samarbeta för framtiden

IXX analys- och affärsutvecklingsmodell är en förutsättning för att upprätta en gemensam syn på önskad situation, generera kvalificerade insikter och beslutsunderlag. I denna modell kan vi vara vägledande från första samtalet och en drivkraft för förändring på strategisk, taktiskt och operativ nivå.

 

Rent praktiskt sätter vi ihop specifika team som kan hitta de insikter och slutsatser som bäst bidrar till att realisera en lösning som behövs för att genomföra ert företags strategi och målbilder. Detta gör vi genom workshops, intervjuer, analys och rapportering för att till sist vägleda implementeringen genom utbildning och användarstöd.

Identifieras särskilda behov som pekar mot områden utanför IT- infrastrukturen kan vi också tillhandahålla strategiska och operativa tjänster såsom applikationsutveckling, affärssystem och affärsstrategi. På så sätt kan vi erbjuda ett partnerskap där vi också stödjer våra kunders totala utveckling.

Konkreta beslutsunderlag med fokus på affärsnytta

Öka lönsamheten med IT

Hur kan du öka ditt företags lönsamhet med hjälp av IT? Vi menar att nyckeln till ökad lönsamhet ligger i att skapa beslutsunderlag som mappar organisationens processer med framtida behov. Då undviks det som annars ofta händer – att man utvecklar och implementerar en IT-lösning som redan vid start är föråldrad.

 

Det handlar om att göra rätt IT-investering från början. Vad är det som driver nya affärsmöjligheter och skapar intäkter, som ger effekter på sista raden? Ett effektivt beslutsunderlag gör det möjligt att ta välinformerade beslut och prioritera förbättringsområden, med fokus på affärsnytta, som gör att ni kan använda er IT på ett offensivt sätt.

Utveckla IT och digitala lösningar

 Stöd verksamhetens framtida situation

Eftersom vi tillsammans gjort en grundlig analys kan vi utveckla en långsiktigt hållbar IT-lösning som sparar tid och pengar för din verksamhet och förbereder organisationen för framtida utmaningar och möjligheter.

Att utveckla en hållbar IT-infrastruktur handlar nämligen inte om att enbart bygga bort gapet som finns idag eftersom verksamheten hela tiden rör sig. Vårt jobb är att förbereda din verksamhet för verkligheten imorgon med hjälp av IT.

 

Eftersom alla företag är unika så vi skräddarsyr en lösning som gör att dina medarbetare får ut mest nytta och värde av era applikationer, säkerhetssystem och infrastruktur, nu och i framtiden. Vi hjälper dig att utveckla en IT-lösning som effektiviserar era processer idag och samtidigt tar höjd för verksamhetens behov i framtiden.

Läs mer om appar och lösningar och utveckla för framtiden

bottom of page