top of page
IXX - Ditt val för kvalificerad IT-rådgivning som IT-partner

Smarta företag

Skapa nya affärsmöjligheter och effektiva processer med innovativ IT

För att få ordentlig effekt i verksamheten krävs det mer än bara rätt typ av teknik och applikationer med rätt funktioner. Det krävs ofta nya eller förändrade arbetssätt. Bli en effektivare organisation med nya moderna arbetssätt, rätt informationsstruktur och sömlösa digitala tjänster som gör din organisation så effektiva som möjligt – på och utanför kontoret.

Dela information på ett smart sätt och samarbeta effektivare

Effektivare processer med rätt verktyg

Idag jobbar företag allt mindre isolerat och i allt högre utsträckning i team eller horisontellt mellan avdelningar. När allt mer ska hinnas med på allt kortare tid behöver medarbetarna kunna samarbeta effektivare i olika processer. Hittar du och dina medarbetare den information ni behöver i det dagliga arbetet? Kommer ni åt era gemensamma dokument, när som helst och oavsett var ni befinner er? Är era säljare, er inköpsavdelning och ekonomiavdelning synkade och arbetar effektivt tillsammans? 

 

IXX hjälper er att skapa effektivare kommunikation, t ex genom moderna molntjänster och applikationer som gör det möjligt att öka er produktivitet, förbättra er kommunikation. Vi hjälper er att skapa en effektiv informationsstruktur som skapar förutsättningar för ett säkert och smidigare samarbete, inom grupper och mellan individer.

Genom att riva murarna mellan avdelningarna och arbeta mer integrerat kan ni sätta fokus på er utveckling. Med hjälp av smartare verktyg, t ex Dynamics 365 kan ni skapa bättre beslutsunderlag, dashboards och rapporter som hjälper er att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt. 

Utnyttja tekniken på bästa sätt

Vi guidar er på vägen

Att investera i teknik som sedan inte används på rätt sätt är varken lönsamt eller effektivt. Förändringsprocessen är därför helt avgörande för att de nya arbetssätten ska få genomslagskraft. Vi inte bara utbildar och leder dina medarbetare genom hela processen.

Vi gör förändringen till en positiv och rolig process med en metod som skapar lust och en positiv känsla hos medarbetarna. Ja, vi vågar faktiskt påstå att vi är experter på att göra så att teknik och applikationer implementeras på ett framgångsrikt sätt. Så att de nya arbetssätten accepteras och får fäste i organisationen.

Identifiera framtida arbetssätt

Arbeta integrerat över avdelningar

För att få ordentlig effekt i verksamheten krävs det mer än bara rätt typ av teknik och applikationer med rätt funktioner. Det krävs ofta nya eller förändrade arbetssätt. Eftersom ditt företag ständigt är på väg framåt i någon riktning ställer det krav på att IT:n är hållbar och framtidssäker.

IXX hjälper er att identifiera vilken teknik och vilka nya moderna arbetssätt organisationen behöver för att på bästa sätt stimulera er utveckling och säkra framtida behov och affärsmöjligheter. Här är informationsstrukturen helt avgörande för framgången, eftersom strukturen är det som skapar förutsättningar för hur man delar information.

Det är även viktigt att få en klar och tydlig överblick över verksamheten med en smart affärsplattform som är synkad med övriga delar av verksamheten. Genom att arbeta integrerat med IT, försäljning, ekonomi, inköp och andra viktiga delar av er verksamhet kan ni skapa er ett försprång mot konkurrenterna och inte missa möjligheter som kan effektivisera och generera nya affärer. 

Utvärdera nya teknik- och affärsmöjligheter

Skapa försprång i konkurrensen om intäkter och talanger

Säkert är att både din omvärld och teknologins möjligheter ständigt förändras. Du behöver kontinuerligt utvärdera era investeringar och på vilket sätt IT:n stödjer er situation idag och imorgon. Att vara en modern verksamhet som är up to date, inte minst inom IT och teknologi, är idag också en konkurrensfaktor när det gäller att attrahera de bästa talangerna och behålla sina medarbetare.

 

IXX engagerade och proaktiva arbetssätt gör att vi hela tiden håller oss ajour med den digitala utvecklingen såväl som förändringar i din organisation och omvärld. Vi har inget annat intresse än att rusta dig med den bästa och mest affärsdrivande IT-lösningen. Därför kräver det av oss att löpande utvärdera din situation och medarbetarnas förutsättningar att arbeta enligt plan – dvs leverera enligt er verksamhets ambitioner.

IXX Building Blocks för optimal smarthet och accelererad tillväxt

Tre centrala komponenter: informationsstruktur, infrastruktur och att guida till nya arbetssätt

För att hjälpa ditt företag att verkligen jobba så smart, effektivt och lönsamt som det bara går har vi på IXX utvecklat en egen unik modell. Idén grundar sig i kunskapen om att när dessa tre komponenter sammanflätas, då uppstår en hävstångseffekt. Vi kallar det IT-leveransens ”sweet spot”.

Informationsstruktur – handlar om att identifiera de arbetssätt och strukturer som gör avdelningars samarbeten och medarbetare effektivare. Och vilka verktyg finns det för att möjliggöra det.

 

Infrastruktur – handlar om att analysera och skapa den infrastruktur som tillhandahåller förutsättningarna för verksamhetens processer och de nya moderna arbetssätten. Som på det mest optimala sättet stödjer ditt företags strategi, framtida situation och lönsamhet.

 

Guida till förändrade arbetssätt – handlar om att verkligen förändra användarnas beteende så att varje medarbetare förstår syftet och ser nyttan med lösningen – både ur verksamhetens perspektiv och ur individens. Vi jobbar med beteendeförändring och gör det till en rolig och lustfylld process för alla inblandade. Vi utbildar, håller workshops, tar fram guidelines.

 

Det kan också handla om att skapa kreativa kampanjer som driver förändringen – och att identifiera och engagera förändringsledare.

Läs mer om appar och lösningar för smarta företag

bottom of page