top of page

Onboarding – inte alltid en personalorienterad uppgift

Onboarding av nya anställda är en viktig process för varje företag, men den kan ofta vara frustrerande och tidskrävande för HR-avdelningar. Utmaningarna sträcker sig från administrativ belastning till att säkerställa en enhetlig och engagerande upplevelse för nya medarbetare.


Administrativ belastning och ineffektivitet

Traditionella onboarding-processer kräver ofta omfattande manuellt arbete från HR-personal. Detta inkluderar att samla in dokumentation, beställa arbetsredskap, skapa och distribuera avtal samt planera introduktionsmöten. Denna manuella hantering är inte bara tidskrävande utan ökar också risken för fel och inkonsekvenser.

 

En dålig personalupplevelse

En bristfällig onboarding-process kan leda till en inkonsekvent upplevelse för nya anställda. Detta kan påverka deras första intryck av företaget och minska deras engagemang och produktivitet från start.

 

Efterlevnadsproblem

Att säkerställa att alla nya anställda får rätt information och utbildning i tid är viktigt, särskilt när det gäller efterlevnad av olika regelverk. En ineffektiv onboarding-process kan leda till brister i denna viktiga aspekt.

 

Försenad tid till produktivitet

En långsam och ineffektiv onboarding-process kan fördröja tiden det tar för nya anställda att bli fullt produktiva, vilket i sin tur påverkar företagets övergripande prestanda.

 

Lös era utmaningar med Power Platform

Power Platform erbjuder en automatiserad lösning för onboarding-processen, vilket minskar den manuella arbetsbelastningen för HR och bidrar till en mer effektiv och enhetlig personalupplevelse. Genom att automatisera processen kan HR fokusera på mer strategiska uppgifter, samtidigt som nya anställda får en smidig introduktion till företaget.

bottom of page