top of page

Hyr din CIO och få ett strategiskt tänk kring IT


Tänk strategiskt!

Kan era medarbetare arbeta lika bra hemifrån eller från tåget som på kontoret? Har ni sänkt er energiförbrukning med hjälp av smart användning av IT? Har ni identifierat era manuella processer och sett över vilka som kan automatiserats, kanske rent av redan börjat automatiseringsarbetet? Om svaret är nej på någon av de här frågorna så bör ni fundera över behovet kring en CIO (Chief Information Officer). Det är en stor kostnad att ha en person dedikerad till rollen om man inte är ett stort globalt företag – en lösning för att kunna arbeta strategiskt med IT blir därför en inhyrd IT-expert med fokus på det strategiska.


Genom effektivisering kan ni göra besparingar

En IT-ansvarig har ofta hand om installation av datorer, ser till att allting är uppdaterat, supportärenden och andra hands-on uppgifter. Detta har inte en IT-chef traditionellt sett hand om. Den strategiska IT-chefens främsta uppgift är att effektivisera med hjälp av IT.


5 fördelar med att hyra sin CIO:

  1. Bred branscherfarenhet och kunskap om flera olika typer av organisationer

  2. Utifrån och in perspektiv

  3. Dedikerad till strategiskt perspektiv på IT

  4. IT-chefen har tillgång till en hel IT-organisations höga kunskapsnivå

  5. Hela tiden uppdaterad på vad som händer i utvecklingen

Vad innebär rollen som inhyrd CIO

Den inhyrda CIO:n ser långsiktigt på verksamheten och försöker hitta luckor där företaget kan förändra och förbättra. För att göra detta behöver IT-chefen ha koll på vad styrelse- och ledning vill , och ofta sitter denna person även med i ledningen och observerar utifrån ett IT-perspektiv. IT-chefens uppgift blir att hitta processer där IT kan vara ett hjälpmedel, där produktionsflöden kan förbättras/automatiseras eller där andra typer av besparingar (t.ex. energieffektivisering) kan göras. I vissa fall kan rollen även innefatta medarbetaransvar för IT-ansvariga eller IT-tekniker som arbetar hands-on med supporten på företaget.


Att lyssna är något av det viktigaste

För att lyckas i rollen krävs djup kunskap om företagets processer och förmågan att kunna lyssna. Att lyssna och förstå vardagen för medarbetarna skapar möjligheterna som IT-chefen behöver för att effektivisera, förbättra och modernisera.


Exempel på ett strategiskt tankesätt kring IT;

  1. Fokus på att effektivisera, kostnadsreducera och ge kollegorna en bättre vardag med IT

  2. Effektivisering av produktionslina

  3. Effektivisera olika flöden genom att sätta in en mätapparat som ger data

  4. Se till så att alla har två skärmar att arbeta med

  5. Automatisera rapporter och analyser och göra det möjligt att få rapporter ”on-demand” utan mänsklig interaktion

På IXX kan du hyra din IT-chef

Det kanske låter knepigt men det går. Och våra kunder ser väldigt positivt på det. I rollen som inhyrd IT-chef behöver man ha väldigt hög integritet och lojaliteten i diskussioner ligger hos kunden. Självklart. Det är en utmanande roll som vi anförtror till våra Master Architects.

Martin Larsson, vVD på K-fastigheter säger “Vi hade ett behov av att utveckla vår IT både strategiskt och taktiskt men i nuläget hade vi inte behovet av att tillsätta en tjänst på heltid internt. Vidare fanns det även ett behov av att få in kunskap och influenser utanför organisationen. De tre punkterna som var viktiga för oss var kompetensen, influenser utifrån, outside-in perspektiv”

Yes! Hur kommer vi igång?

För att komma igång behöver ni inte sedan tidigare vara kund hos oss. Våra IT-chefer är fristående och arbetar med er organisation som viktigaste prioritering. Ett scenario är ett stort globalt bolag som har IT sourcad utifrån men behovet av en regional CIO som anpassar miljö och arbetsplatser utifrån lokala förutsättningar finns. Det som sätter gränserna för rollen är en befattningsbeskrivning där förväntningar och ansvar finns specificerat.

Hör gärna av er så berättar vi mer.

bottom of page