top of page

Få bättre insikt i din verksamhet med Power BI

Vad är Power BI och hur fungerar det?

Power BI är ett kraftfullt verktyg för visualisering och analys av data. Verktyget kan användas för att samla in och analysera data från olika källor, inklusive Excel, SQL-databaser och molntjänster som Azure. Med hjälp av Power BI kan ni visualisera data på ett lättförståeligt sätt, vilket underlättar att både förstå vad som sker i verksamheten men också kunna ta rätt beslut baserat på rätt underlag.


Fördelarna med Power BI

Genom att använda Power BI kan ni få en bättre insikt i er verksamhet och fatta informerade beslut. Verktyget kan användas för att visualisera allt från försäljningsdata till produktionsdata och kan hjälpa till att identifiera trender och mönster som annars skulle gått obemärkta förbi. Power BI kan också användas för att skapa anpassade dashboards och rapporter som kan delas och samarbetas på inom företaget.


Exempel på hur Power BI har använts i verkligheten

Flera av våra kunder har redan börjat använda Power BI för att få bättre insikt i sin verksamhet. Ett användningsområde är att använda Power BI för att analysera data från kundrelationer och därmed kunna erbjuda bättre anpassade tjänster och erbjudanden. Ett annat exempel är att använda Power BI för att visualisera produktionsdata och kunna identifiera flaskhalsar i produktionsprocessen och därmed effektivisera.


Checklista:

  • Gå igenom vilken typ av data som är mest kritisk för er verksamhet och fundera över hur den kan visualiseras på ett bättre sätt med hjälp av Power BI.

  • Fundera över vilka frågor ni vill besvara med hjälp av dataanalys och skapa en plan för hur ni kan använda Power BI för att besvara dessa frågor.

  • Sätt upp tydliga mål för vad ni vill uppnå med Power BI och följ upp resultatet regelbundet för att se att ni når era mål.


Sammanfattningsvis är Power BI ett kraftfullt verktyg till att få bättre insikt i verksamheten. Genom att använda verktyget kan mi visualisera och analysera data på ett enklare sätt, vilket leder till bättre beslut och ökad produktivitet.


Behöver ni hjälp i er kartläggning eller automatisering är ni hjärtligt välkomna. #MotNyaHöjderbottom of page