top of page

Arbeta molnbaserat


Nya vanor stannar gärna.

Nu har vi under ett par år blivit vana vid att inte alltid jobba från kontoret. Den flexibilitet som omvärlden har krävt har fört med sig en ännu större tydlighet i fördelarna med att arbeta molnbaserat. Men det är inte bara att från ena dagen till den andra säga att ”nu kör vi vidare i molnet”, det krävs lite mer av organisationen för att verkligen lyckas.


Först och främst är det viktigt att ha en molnstrategi på plats som går hand i hand med er IT-policy. Några delar som är viktiga att få svar på i strategin är:

  1. Vad har företaget för fokus på mål, fördelar och risker?

  2. Vilken/vilka typer av tjänster ska vara molnbaserade?

  3. Vilka tjänster används idag?

  4. Vad för molnprincip ska användas – t. ex hybrid moln eller privat moln

  5. Vad för prismodell passar er?

  6. Val av arkitektur och bemanning

Glöm inte säkerheten

Utöver det finns det andra säkerhetsaspekter man behöver ta hänsyn till när man gör en förflyttning till molnet. Men med dagens smarta verktyg kan man som företag säkerställa att alla användare följer den IT-policy som företaget har och få in ett säkerhetstänk hos fler. Det är viktigt att utbilda medarbetarna så att alla arbetar på samma sätt och så att alla har tillgång till rätt filer. Genom att samarbeta i molnet kan ni bli mer effektiva och spara tid på dubbelarbete. Vilket både bidrar till lönsamhet och gladare kollegor när saker är enkla.

bottom of page