top of page

Säkra ditt utvecklingsföretag

Få kontroll över er kärna

Data är hela kärnan i vad ett företag äger, gör och skapar. För ett utvecklingsföretag så innebär detta att deras immateriella rättigheter (Intellectual Property (IP)) inklusive upphovsrätt till källkod, design och databaser samt affärshemligheter skyddas – att data skyddas. Många utvecklingbolag sitter också på annan data som kundlistor, personalinformation och produkt roadmaps.

Få insyn över vem som har tillgång

Utvecklingsföretag har ett stort behov av att veta vem som har och får tillgång till denna data samt när, var och varför den nås – något som många bolag saknar insyn kring idag. Äldre DLP-lösningar och systemcentrerade lösningar som SIEM-verktyg kan inte effektivt skydda data eftersom de saknar den synlighet som behövs. Dessutom räcker det helt enkelt inte med insyn i datahanteringen. För att effektivt kunna skydda data måste man kunna upptäcka, identifiera och agera i realtid. Samtidigt så håller utvecklingsföretaget på att genomgå en ISO 27001 certifiering där de i sin granskning tydligt behöver ha synlighet på vem som har tillgång till säkerhetsklassad information. I och med detta vill företaget gå från att fokusera på incidenter som registrerats för ISO 27001-revisionen till ett proaktivt arbete för att säkerställa efterlevnad.

Undvik interna hot

De flesta utvecklingsföretag har utöver en mängd känslig information även ofta väldigt teknikkunniga anställda. Dessa anställda – med just tillgång till känslig data, servrar och applikationer – är sannolikt sofistikerade användare som har bättre kunskap om hur man kringgår säkerhetsåtgärder och kan därför även utgöra en stor risk.

Utveckla för framtiden IXX.jpg
Jobba säkert och skapa medvetenhet
Ett verktyg som hjälper till med att på ett enkelt och intuitivt sätt öka säkerhetsmedvetenheten hos användaren

Kontrollera åtkomsten till data

Med hjälp av vår lösning kan företaget skapa policys som tillsammans med innehållsinspektion kan fånga upp hantering av filer i USB-enheter, med webbläsare och genom processaktiviteter. I sin tur kan man även se och kontrollera åtkomsten till filer som innehåller IP, källkod eller andra affärshemligheter.

Identifiera och åtgärda brister innan ISO 27001 granskningen startar

Bolaget får ett verktyg som hjälper med proaktivt säkerhetsarbete. Genom att få synlighet kring användarna som har tillgång till och hanterar känslig information identifierar och åtgärdar de brister i efterlevnad innan ISO 27001 granskningen startar. De upptäcker och blockerar också fler incidenter, vilket leder till uppdateringar av företagets policyer kring hantering av deras utvecklingsmaterial.

Företaget får även hjälp med att hantera och sätta sina informationssäkerhetsrisker inom acceptabla nivåer, vilket hjälper er att nå ISO 27001 certifieringsnivån. Lösningen hjälper till att förhindra att IP hamnar fel eller skickas till personer utan behörighet. Eftersom verktyget fångar händelse direkt i IT-miljön kan lösningen även säkerställa efterlevnad även av externa regulationer som t. ex GDPR, NIST samtidigt som den ökar utvecklingsföretagets anställdas säkerhetsmedvetenhet, utan att vara för påträngande, med meddelanden på skärmen för att hjälpa till att utbilda personalen.

bottom of page