top of page

IXX Talk: Modern Workplace

Modern Workplace syftar till att använda teknologi och digitalisering för att förbättra arbetsflöden och effektiviteten på arbetsplatsen. Det handlar om att införa smarta processer och automatisering för att eliminera ineffektiva rutiner och manuella aktiviteter som kan leda till misstag och fördröjningar.


bottom of page