top of page

IXX presenterar samarbetet med Beulco Armatur

Vårt samarbete med Beulco Armatur visar hur bra saker kan utvecklas när vi jobbar tillsammans mot samma mål. Beulco sökte efter en väg in i den digitala världen för att hitta nya arbetssätt. IXX har varit med dem på den här resan, inte bara genom att erbjuda råd för framtiden utan även som ett stöd i vardagen.


Tack vare vårt arbete tillsammans har Beulco kunnat integrera IT i kärnan av sin strategi och vardag. Det här samarbetet visar hur IT inte bara underlättar dagliga sysslor utan också är avgörande för att driva företaget framåt, locka nya talanger och göra arbetsdagen smidigare för alla.


IXX är klara och tydliga i sina svar och ger oss ett bra beslutsunderlag på vad vi behöver göra framåt. Jag uppskattar dem som ett bollplank. IXX fyller den rollen. - Fredrik Nilsson, IT-chef Beulco Armatur


bottom of page