top of page

Vad är Phishing?

Phishing (nätfiske) är en form av social engineering där en angripare använder bedräglig kommunikation för att lura ett offer att avslöja känslig information, såsom inloggningsuppgifter, ekonomisk information eller personlig information. Denna kommunikation kan ta formen av e-postmeddelanden, textmeddelanden, telefonsamtal eller webbplatser som verkar vara legitima men faktiskt är falska. Målet med nätfiske är att få tillgång till känslig information som kan användas för identitetsstöld, ekonomiskt bedrägeri eller andra skadliga aktiviteter.


Håll koll på formateringen!

På denna bild kan man se att mejlet inte kommer från Telia eftersom det efter @-tecknet (1) inte står @telia.se i någon av adresserna. Ordvalet (2) i meningen är inte rätt - är det resultatet av en maskinöversättning? Till sist så saknas prickarna/ringen (3) över ö och å i sista delen.
Är du säker på länken?

Här kan man se ett exempel på en länk som leder vidare till en helt annan domän än Microsoft, bara genom att hålla markören över länken. Detta är alltid en bra sak att göra. För bara markören över länken och låt den ligga kvar där så kommer den att visa vart den leder.
Behåll din paranoia i lagom mängd - det kan vara nyttigt

Så man kan genom enkla medel och en liten skvätt paranoia undvika många av de vanligaste fällorna. Skulle du trots dina egna undersökningar vara osäker på om mejlet som du fått är ett phishingmejl eller inte, så är det ALLTID bättre att ringa den som skickat mejlet, supporten eller din kontakt på IXX så hjälper de dig!

 

Visste du att du kan förebygga den här typen av bedrägerier?

Genom att arbeta proaktivt med säkerhet kan du förebygga att dina kollegor och medarbetare klickar på länkar som kan utsätta företaget för risker.


bottom of page