top of page

Träffa James Jensen

Från start en guidande och initiativtagande konsult

När James blev anställd på IXX var han väldigt osäker på om han skulle klara rollen som konsult. Lång tid innan James ens sökte jobbet träffade han på IXX:are på sin gamla arbetsplats, där han var i en annan arbetsroll. Många av de kommande kollegorna peppade James till att han borde söka på IXX och efter många om och men tog han chansen. Detta var fem år sedan. IXX satsade på James, trots hans egen osäkerhet i stunden. Det första uppdraget som James fick var en enkel liten grej. Väl ute på plats hos kunden insåg James att kunden behövde något helt annat än vad som var beställt. Som en nybliven kollega på IXX anammade han direkt arbetssättet och guidade kunden till en lösning som håller än idag.


 


”Redan innan jag var anställd fick jag möjlighet att vara med på en kickoff och komma in i teamet. Det var en otrolig möjlighet och beslutet att börja på IXX var helt rätt från start. ”


 

Som en naturlig del av kundens verksamhet

Något som är viktigt när man arbetar som konsult är att få komma in och bli en del av kundens verksamhet. Hos flera av James kunder ses han som en i teamet. Genom att få möjligheten att komma in på djupet får han även förståelsen för vad kunden verkligen behöver och hur olika lösningar kan förbättra och harmonisera med de system kunden redan jobbar i. En viktig del är att allt inte bara handlar om teknik utan även att förstå hur kunden faktiskt jobbar. Man måste se till helheten.


Affärsnytta genom kvalificerad rådgivning

En styrka IXX har är kundteamen där flera funktioner hos IXX kommer in och arbetar tillsammans med kunden för att stärka och vidareutveckla dennes verksamhet. Som partner ska vi skapa affärsnytta genom kvalificerad rådgivning. Det är syftet och visionen att kunna ge den unika kunden vad de verkligen behöver, säger James.

Att göra skillnad

Att få göra skillnad ute hos kunderna är en drivkraft för James. Inte bara att man går till jobbet och löser sina arbetsuppgifter. Även enklare grejer som görs hos en kund är viktiga – varenda liten pusselbit som hamnar på plats bidrar till att något blir bättre. Den skillnaden är viktig och det tar James med sig från sina projekt och kunder.


Unika lösningar för den specifika kunden

På IXX är det viktigt att samarbeta och att ha en gemensam bild. Vi jobbar utifrån kundens perspektiv, inte vårt perspektiv. De unika lösningarna vi skapar ska vara för den specifika kundens behov och inte någon standardlösning, säger James. När man är kund till IXX kan man förvänta sig en hög effektivitet och noggrannhet. Har man något man vill korrigera är det bara att säga till, vi är väldigt anpassningsbara och kundfokuserade. En öppen dialog är alltid bra att ha då kan man dra nytta av alla fördelar med att ha ett partnerskap.


Du är betydelsefull

Om man är sugen på att jobba på IXX kan man förvänta sig en familjär känsla, oavsett vilken position du har är du betydelsefull. En del av kollegorna hittar på aktiviteter efter arbetstid och ett äkta kamratskap bildas utanför jobbets strukturella ramar. En fördel är att man alltid kan prata med någon och behöver man hjälp eller har privata problem så är det alltid någon som lyssnar och kan hjälpa. Respekt för privatlivet är viktigt och det är en trygghet som förälder att veta att IXX håller ens rygg när det blir tufft i livet, berättar James. Här får man en gemenskap och man känner sig aldrig ensam. IXX är en anpassningsbar arbetsgivare med flexibla arbetsplatser och som är mycket förändringsbenägen. Man kan väl säga att vi lever som vi lär, avslutar James.


bottom of page