top of page

Träffa Anna Mårtensson

Från supporttekniker till en plats i ledningsgruppen.

Vi har pratat med Anna Mårtensson som jobbar som support- och driftschef eller Head of Service Desk and Operations. Det innebär att Anna ansvarar för servicedesk och operations-avdelningen och ser till så att det är bra drift och infrastruktur samt att kunderna får den hjälp de behöver. Anna har själv en bakgrund som supporttekniker och har gjort resan upp och in i ledningsgruppen hos IXX.


Ordning och reda men öppen för nytt

Det är viktigt att det finns struktur och ordning och reda när man arbetar tillsammans. Det måste fungera men samtidigt är Anna väldigt öppen för goda förslag och förändringar inom både sin avdelning och i bolaget som helhet. Medarbetarna är något av det viktigaste och en stor drivkraft för Anna. Tillsammans kan vi utveckla både oss själva och våra kunder men då måste samarbetet fungera och man måste vara öppen för förbättringar.

”Med tanke på att det inte är jag som sitter som supporttekniker är det viktigt att vi alla kan ha en öppen och bra dialog där vi är ett team och samarbetar. En hög kundnöjdhet är viktigt och det är vårt mål.”

En helhet som arbetar tillsammans

Den största styrkan här är medarbetarna och den teamkänslan som finns internt. Det är viktigt och det är ett bra gäng med blandade människor och kompetenser som tillsammans stöttar upp och hjälper varandra. Det finns inga gränser. Vi är ett företag som inte ser avdelningar utan arbetar istället tillsammans – som en helhet – och även det är en styrka och något som bidrar till teamkänslan.


Ett modernt arbetssätt

Anna beskriver IXX som ett modernt företag som följer utvecklingen framåt. Man gör inte som man alltid har gjort utan förändrar sig, både internt men också externt där man arbetar med kundernas arbetssätt och teknik. Det är viktigt att ha en god framtidssyn och att hänga med så att även kunderna kan göra det. Anna säger att det i grund och botten är vårt jobb att se till så att våra kunders IT-utveckling inte halkar efter och att vi guidar dem på vägen.


  1. Arbetar över gränser

  2. Finns där och stöttar varandra

  3. Respekterar varandra

  4. Utbyter kunskap med varandra


Gör resan på IXX

Till någon som vill arbeta på IXX säger Anna att det är det lilla men ändå mellanstora företaget. Det finns hög kompetens på många olika områden men samtidigt känner du igen alla du möter i korridoren. Det finns inga okända ansikten. Med bra och stabila partnersamarbeten med stora leverantörer kan man även utveckla sin kompetens med både utbildningar och genom att växa inom och utom sin roll på IXX. Vilket både Anna och många av hennes kollegor har gjort. Det är ett friskt, växande bolag med alla möjligheter till personlig utveckling och förändring. Samarbete och kunskapsdelning gör så att företaget utvecklas.

“Kulturen kan beskrivas på ett sätt: väldigt högt i tak och aldrig sura miner. Alla kan prata med alla och det är inte uppdelat per avdelning utan det är ett team utan barriärer. Eftersom vi samarbetar så mycket är vi också väldigt samspelta och vi delar med oss av våra olika projekt och erfarenheter. Vilket också leder till att företaget utvecklas kontinuerligt.”

bottom of page