top of page

Struktur på din IT

En fördel med Teams är att det är så lättarbetat, det är också nackdelen. I princip kan vem som helst starta upp nya kanaler och bjuda in medlemmar. Detta kan bli problematiskt om man laddar upp konfidentiella dokument i en kanal där någon till exempel har bjudit in externa medlemmar.


Man bör kartlägga sitt Teamsarbete och struktur för att hitta mönster och principer för hur man ska arbeta. Det är bra att ibland stanna upp och analysera och ställa sig frågan: speglar vårt användande av Teams vårt nuvarande arbetssätt? Utöver det kan det även vara bra att se över olika automatiseringar och även säkerheten. Man ska ha kontroll över datan!
bottom of page