top of page

Språkservice väljer IXX

Språkservice väljer IXX för stabil IT-drift och strategisk utveckling av IT/IS med 100% verksamhetsfokus

IXX är mycket stolta över att ha fått förtroendet av Språkservice när det gäller den fortsatta utvecklingen av IT och verksamhetskritiska informationssystem (IS), både när det gäller IT-driften och rollen som strategisk rådgivare utifrån ett kombinerat affärs- och IT-perspektiv.

Konkret gäller det att hitta en framtidsmodell för Språkservice IT/IS, där målsättningen är att skapa en IT/IS funktionalitet som både fungerar som stöd till verksamhetens processer och samtidigt proaktivt kan skapa affärsmöjligheter för Språkservice.


Sättet att få det realiserat är att säkerställa en tydlig koppling mellan vision, affärsstrategi och strategi för IT, genom att anpassa applikationer och infrastruktur i kombination med ledande kompetens/färdigheter hos IT/IS avdelningen.


Språkservice Sverige AB är idag Nordens största tolk- och översättningsföretag. Språkservice är familjeägt och levererar skräddarsydda språktjänster till företag och myndigheter dygnet runt. Verksamheten startade 1995, och grundarna är själva professionella tolkar och översättare. Språkservice har sedan starten aktivt bidragit till att modernisera branschen och göra den mer affärsmässig. På huvudkontoret i centrala Malmö arbetar cirka 120 medarbetare och företaget har även kontor i Stockholm.


Totalt finns det ca 6 000 tolkar och översättare i 200 språk som står till kundernas förfogande 24 timmar om dygnet året runt. I dagsläget täcker Språkservice i princip alla språkbehov som svenska och utländska företag, myndigheter och organisationer kan tänkas ha.


Det är avgörande för Språkservice att ha en IT-miljö som är stabil och tillgänglig, och som samtidigt möjliggör en kontinuerlig utveckling och anpassning till nya krav och möjligheter som marknadsförhållandena medger, säger Språkservice VD Marita Jönsson.


IXX är därför mycket nöjda med att även bistå Språkservice med en praktisk modell för vidareutveckling av IT/IS funktionaliteten som ökar affärsvärdet av Språkservice investeringar. Digitaliseringen, med alla de möjligheter och utmaningar som den innebär, kommer att vara i fortsatt fokus framåt, inte minst beroende på att interaktionen med kunderna via olika IT/IS-lösningar successivt kommer att utvecklas än mer.


Vi valde IXX för att vi uppfattade att det är ett företag som har förståelse för våra utmaningar och som är lätta att samarbeta med. Känsla för kommunikation – och den uppriktiga viljan att hjälpa till att förmedla den – är Språkservice motto. Den företagskulturen hittade vi också hos IXX och det var en viktig anledning till vårt val av partner sammanfattar Marita Jönsson.


Vid frågor kontakta Sales Director Clemens Klöfverskjöld: Mobil: +46 709 51 81 15 Epost: clemens.klofverskjold@ixx.se

bottom of page