top of page

Säkra ditt finansföretag

Företag som hanterar värdefull information blir utsatta för både externa attacker och interna hot

Finans- och försäkringsföretag är två av de mest utsatta branscherna på grund av den omfattande och värdefulla information de har – personlig information kring klienter, finansiell data, affärshemligheter, immateriella rättigheter – och, kanske framförallt, pengar. De utsätts för både externa attacker och interna hot, där nästan hälften kommer från insidan. Oavsiktlig dataförlust från anställda är vanligast som en konsekvens av brist på effektiv utbildning inom IT-säkerhet och medvetenhet gör att anställda blir mer benägna att behandla, hantera och dela data felaktigt, falla för phisingattacker och bryta mot företagets IT-säkerhetspolicy.

Risker med outsourcing

Många finans- och försäkringsföretag outsourcar delar av sin verksamhet till tredjepartsleverantörer för kostnad och effektivitet. Detta kan öppna nya risker, eftersom de ofta ges tillgång till känslig data, applikationer och system, vilket gör dem till en potentiell risk. Eftersom en tredje part kanske inte har samma låsta IT-miljö på plats, saknar de företagen synlighet för data som exfiltreras från deras system.

Hårda krav på bolag inom finans- och försäkringssektorn

På grund av mängden känslig information är finans- och försäkringsföretag också hårt reglerade under bland annat EU och Finansinspektionen. Med dagens reaktiva syn på compliance (dvs. agerar när en överträdelse uppstår) riskerar dessa företag att misslyckas med sina revisioner. Många organisationer vill dock övergå till ett proaktivt tillvägagångssätt för att säkerställa efterlevnad före revisionen.

Kunder, tillsynsmyndigheter och aktieägare granskar alla företagens säkerhet – ett säkerhetsintrång eller en misslyckad revision kan räcka för att de ska lämna och få ett rykte som är svårt att reparera.

Utveckla för framtiden IXX.jpg
Jobba säkert och skapa medvetenhet
Ett verktyg som hjälper till med att på ett enkelt och intuitivt sätt öka säkerhetsmedvetenheten hos användaren

Utbilda, informera och förebygg

Med hjälp av vår lösning får företaget ett verktyg som hjälper till med att på ett enkelt och intuitivt sätt öka säkerhetsmedvetenheten hos användaren. Genom att stötta användarna med utbildning och information, proaktivt och realtid, guidar verktyget användaren till säkert arbete och efterlevnad av regelverk.

Arbeta med säkerhet i realtid

Företagen får ett verktyg som agerar som en ’digital svart låda’ och fångar upp händelser och sätter det i kontext med vem/vad/hur/när samt adderar möjligheten att agera på händelserna i realtid. Det hjälper organisationerna att ta kontroll över sina risker och säkerställa att deras säkerhetsarbete är proaktivt snarare än reaktivt. För att öka och utbilda användarna producerar lösningen ett anpassningsbart meddelande som enbart visas för den berörda användaren – för varför utbilda anställda inom områden de inte behöver utbildning inom?

Företaget får även hjälp med att spåra informationsflöden av data, på och mellan system, genom webbläsare i kombination med avancerad innehållsinspektion för att skydda mot att data hamnar på fel ställen eller i fel händer. Information som kan fångas upp inkluderar bl.a kredit- eller betalkortsnummer, identitetskortsnummer och försäkringsnummer.

bottom of page