top of page

Planeringens enkla men ädla konst som motivator

Nytt år och nya tag… Har vi hört det förr?  Men det ligger något i detta uttryck trots allt, ett nytt år bör kunna ge oss nya möjligheter, men kommer allt att trilla på plats av sig själv? Högst troligtvis inte…

”People don’t plan to fail. They fail to plan”


Stora mängder oberoende forskning visar att de personer som jobbar med en skriven plan är signifikant mer framgångsrika än de som inte har en skriven plan.

Här kommer några enkla tips i 5 punkter när du vill jobba vidare med din plan:

1. Se till att det blir din plan som är din verktygslåda till din framgång

Vare sig det gäller din personliga plan, avdelningens plan eller företagets plan så är grundtanken med planen att det skall vara en logisk process och att planen skall fungera som ett verktyg för dig i ditt arbete. Både avseende affärsverksamheten och den personliga utvecklingen börjar du med bilden i stort för att sedan bryta ned bilden i några delmål. Mål som är framtagna av dig själv tillsammans med din coach kommer troligen följas (har du ingen coach/mentor är det läge att skaffa en, det är svårare att coacha sig själv). Avseende den personliga utvecklingen är det bra att vara tydlig med vilka fördelar du får när du når målen. Identifiera också eventuella hinder som finns på vägen och hur du med hjälp av ”smarta actions” vid behov kan undvika dessa hinder. Vilket stöd behöver du för att planen skall fungera? Vilka resurser behövs? Därefter lista vilka aktiviteter som du behöver göra för att övervinna hinder och nå målen.

2. Planer är färskvara – hantera planen utifrån det synsättet

Det är viktigt att du ser planen som ett hjälpmedel och att det är ett levande dokument som utvecklas och uppdateras med lämpliga intervall. Alla planer är färskvara och utgår ifrån den situation vi ser just nu och den framtidsbild vi har just nu. I morgon kanske allt har ändrat sig, men det gör inte att värdet av en bra plan blir mindre. En plan kan alltid revideras och efter en viss tid skall den revideras. Utan plan så sker utvecklingen utan att du själv styr vad som händer (någon annan styr).

3. Din plan ger dig positiv energi – du får en fokuserad stark kraftkälla!

En bra plan ger dig riktning, steg på vägen och fokus på målet framåt. Stora mängder oberoende forskning visar att de personer som jobbar med en skriven plan är signifikant mer framgångsrika än de som inte har en skriven plan. Dessutom ger det inre tillfredsställelse att jobba enligt en plan jag själv till stora delar tagit fram jämfört med en plan som jag inte drivit fram själv.

4. Sätt målen!

Kom ihåg att din plan är vägvisaren för att nå dina mål och det blir ju extra viktigt att du definierar dina mål enligt konstens alla regler (mätbara, etc). Skrivna mål är viktigt! Din plan ska fungera som en energikälla så att du kan få rejäl ”boost” och förflytta dig i ditt tempo, enligt din handlingsplan, mot dina mål, enligt dina förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att dina planer är verklighetsförankrade. Målen skall vara möjliga att uppnå men inte vara självklara. Det är viktigt att planen är till för dig och din verksamhet men att den samtidigt har en inriktning och målbild som stämmer väl överens med de övergripande företagsmålen.

5. Investera i strukturerad tid för reflektion och lärande

Sist men inte minst, bygg in en bra uppföljningsmodell med tid för reflektion och summera status med lämpliga intervaller, se till att du får en ”lärprocess” inbyggd i planen och kom ihåg att planen blir bara så mycket värd som du investerar tid i den.


Planera för framgång!

bottom of page