top of page

Moderna arbetssätt

Idag arbetar nästan alla företag med digitala möten men vi har än så länge endast skrapat på ytan. Det finns många möjligheter i det digitala arbetssättet som inte utnyttjas idag. I fas två och tre gäller det att företag fortsätter sin digitaliseringsresa och inte tappar bort det fönster som nu är vidöppet. Nu gäller det att börja använda alla produkter, som du ofta redan har tillgång till, fullt ut. Vi utbildar förändringsledare inom er organisation så att det nya arbetssättet blir anpassat för ert företag. Det är du och dina kollegor som ska arbeta mer effektivt med de här verktygen och för att hitta de bästa lösningarna måste vi göra det tillsammans.


Kontakta Henrik för mer information och hjälp att komma igång.

Henrik Johansson

Sales Executive & Modern Workplace Consultant

Mobil: +46 767 98 83 01


bottom of page