top of page

Ledarskap i svåra tider och konsten att visa ljuset i tunneln


Många tankar och 6 konkreta tips från Clemens, som är en av våra erfarna ledare – inte minst under Coronakrisen.

Vad ser du som ledare för utmaningar med Coronakrisen? Vilka effekter har situationen haft för dig och ditt ledarskap? Vad gör du konkret för att få vardagen att fungera bra nu när vi inte kan träffas och ha ”vanliga” möten? Läs gärna mina tankar och idéer i artikeln som ett inspel till diskussion på det ämnet. Dela sen gärna med dig av dina egna tankegångar, så kan vi ge varandra uppslag och tips till vad som kan få ledarskapet att fungera väl när personliga möten behöver ske på annorlunda sätt.


Ledarskap handlar om människor. Utan att täcka allt av vikt för ledaren i dessa svåra tider, kommer här några tankar från mig med ambitionen att se människan, skapa trygghet för medarbetarna, leda mot ljuset, trygga ekonomin för företaget och samtidigt säkerställa att man själv som ledare mår bra.


I skrivande stund har snart 5 000 svenskar dött i Corona. Barn och barnbarn kan inte ta farväl av sina nära och kära när de lämnar oss, djupa sår som gör ont, en smärta som aldrig försvinner helt. Människor är oroliga för sina anhöriga. Samtidigt är man kanske också orolig för sin anställning och ekonomiska trygghet. Oro kan leda till sömnproblem eller depression, trygghetsbehovet vi alla har är hotat. Smärtan är idag påtaglig för alla på ett sätt som vi kanske inte insåg bara för några månader sedan. Den mänskliga aspekten av Coronakrisen är både mångfacetterad, djup och kräver eftertanke. Inte minst av en ledare.


Den ekonomiska aspekten av Coronakrisen är också mycket tydlig och utvecklingen har skett snabbt. 26 februari fick Sverige sitt andra konstaterade fall av Corona. 6 mars rapporteras att antalet fall i Sverige ökar kraftigt. ”En spegling av sportlovsresandet till Italien”, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell. 11–12 mars rapporteras det första dödsfallet i Sverige, staten slopar karensavdraget, största fallet på Stockholmsbörsen sedan 1987 är ett faktum: minus 11,1 procent. 14 mars: UD avråder helt från resor till andra länder. 16 mars presenteras regeringens första krispaket, korttidspermittering införs, staten tar över sjuklöneansvaret, m m. 17-20 mars: utbildning vuxna beslutas ske på distans, flygbranschen får kreditgarantier på 5 miljarder kronor, Volvo Cars stoppar produktionen och ca 25 000 berörs, lastbilstillverkaren Volvo permitterar all personal i Sverige (20 000 anställda).


Under 1 månad går Sverige från högkonjunktur till den djupaste recessionen vi som nation upplevt på 60 år, d v s riktigt lång tid tillbaka, kom ihåg att ca 75 % av vår befolkning inte ens var födda 1960.


Vi upplever med andra ord sådant som vi aldrig upplevt tidigare och det har gått snabbt. Corona har gett oss stort mänskligt lidande och mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser som vi ännu inte helt kan överblicka. Kanske är det som Winston Churchill en gång sa: Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

Vi kan bara spekulera hur de närmsta kvartalen och åren skall se ut, ingen vet helt säkert även om starka hypoteser finns.


Det vi vet säkert är att vi vill att både människor och ekonomi skall må bra. Låt mig därför gå tillbaka till min första tanke: ledarskap handlar om människor. Jag tycker om människor. Jag vill gärna som ledare bidra till att människor utvecklas, blomstrar och mår bra. Personliga prestationer/mål och ekonomiska mål för företaget i harmoni och samklang skapar en bra bas både för individerna och för företaget. Ledarens roll i svåra tider är troligtvis viktigare än i goda tider.


Hur får jag ledarskapet att fungera väl nu när vi jobbar mest på distans och inte träffas? Här kommer mina 6 viktigaste tips:

  1. Behåll det som redan fungerar. Vi förutsätter att du redan har etablerat ett bra ledarskap och då handlar det om att bibehålla det som medarbetarna och gruppen är vana vid. Håll fast vid rutiner och vanor som visat sig fungera bra både avseende individuell coaching och information/kommunikation till ditt team. Se till att du kan vara lika närvarande och tillgänglig som vanligt men på nya sätt.

  2. Se varje individ med hjälp av nya digitala kommunikationsverktyg:  Det fysiska mötet behöver nu istället ske med hjälp av digitala verktyg. I tider som präglas av många olika typer av oro blir det ännu viktigare att du som ledare ”ser” varje människa med god kontinuitet och att du därför öppnar upp lämpliga digitala kanaler för en god kommunikation. Kom samtidigt ihåg att IT i sig bara är ett verktyg för kommunikation och att det viktigaste givetvis är HUR du leder och motiverar medarbetarna på daglig basis.

  3. Hur mår dina medarbetare? I svåra tider och med ledarskap på distans blir det extra viktigt för dig som ledare att ”möta människan där människan är”. Börja gärna ett coachmöte med frågor som t ex: Hur mår du? Allt bra med familjen? Säkra upp att medarbetaren inte jobbar för mycket, det kan vara lätt hänt när de vanliga rutinerna på jobbet inte finns på samma sätt som vanligt. Ägna gärna litet extra tid till att prata om det som är basen för välbefinnandet. Berätta gärna om hur du har det själv också, det är viktigt för medarbetarna att ledaren också har det bra. Det ger trygghet.

  4. Hitta din struktur för ledarskapets kommunikation och information. Att leda på distans är inte nytt, arbetsstyrkan i Sverige tillhör den mest mobilt utvecklade vid en internationell jämförelse (se t ex Eurofonds intressanta rapport här). Det som är nytt nu efter Coronakrisens intåg är att distansmöten blir det ”normala” och fysiska möten det ”onormala”. För många är detta en helomvändning och den måste hanteras väl. Etablera din och er modell så att alla vet hur den ser ut. Fråga hur man uppfattar olika sätt att på distans informera, kommunicera och coacha. Anpassa, förfina och vidareutveckla modellen. Att skapa en tydlig struktur gör arbetet både enklare och tryggare.

  5. Led, motivera och hantera relationen som vanligt med hjälp av nya verktyg: jobba med ditt ledarskap som du brukar, är medarbetaren ny på jobbet behövs en instruerande ledarstil, är medarbetaren erfaren, kompetent och självgående så jobbar du troligtvis med en delegerande ledarstil. Krydda med den personliga coachande ledarstil som medarbetarna är vana vid. Informationsmöten med ditt team skapar teamkänsla och har naturligtvis en viktig funktion men det ersätter inte det personliga coachmötet med respektive medarbetare.

  6. Ljuset i tunneln med hjälp av bra ledarskap och en uppdaterad plan: Väl fungerande ledarskap utvecklar människor, bygger stabila organisationer och skapar välstånd för de anställda och företaget. När målen finns, medarbetarna vet när de gör ett bra jobb, ansvarskänslan finns i gruppen, ledaren är närvarande och tillgänglig, coachningen funkar, ja då skapas goda förutsättningar. Fokusera och avsätt tid för teamet att göra en uppdaterad plan för teamet, där ni tillsammans i gruppen tydliggör de viktigaste aktiviteterna/möjligheterna under och efter Coronakrisen. Sammantaget blir medarbetarna, gruppen och ledaren trygg i situationen. Då blir det lättare att se ljuset i tunneln i en svår tid.

Hoppas några av mina tankar och tips kan ge dig intressanta reflektioner, du leder och motiverar säkert på ett bra sätt redan, men vi kan ju alltid bli ännu bättre. Samtidigt är ett bra användande av digitala kanaler en framgångsfaktor både nu och säkerligen även efter Coronakrisen, eftersom alla nu blivit mycket mer digitaliserade på kort tid. Vad tycker du själv är viktigt för ledarskapet just nu? Dela gärna med dig av dina tankar så kan vi alla få intressanta reflektioner och tips av varandra.

Hoppas vi hörs // Clemens

bottom of page