top of page

Låt power platform automatisera och effektivisera er verksamhet

Vad är Power Platform och hur fungerar det?

Power Platform är en kraftfull verktygssamling från Microsoft: Power Apps, Power BI, Power Virtual Agents och Power Automate (tidigare känd som Flow). Med hjälp av dessa verktyg kan ni som företag automatisera manuella processer, visualisera och analysera data samt skapa anpassade affärsapplikationer.


Fördelarna med Power Platform

Genom att använda Power Platform kan ni effektivisera era verksamheter och minska tiden som läggs på manuella uppgifter. Verktygen kan användas för att automatisera allt från enkla administrativa uppgifter till komplexa processer som involverar flera avdelningar. Power Platform kan också användas för att visualisera data på ett lättförståeligt sätt, vilket gör det enklare att dra slutsatser och fatta rätt beslut.


Vart börjar vi?

  • Identifiera utmaningar och flaskhalsar inom er verksamhet och fundera över hur Power Platform kan användas för att lösa dessa problem. Kan exempelvis manuella processer automatiseras eller kan data visualiseras på ett bättre sätt för att underlätta beslutsfattande?

  • Gör en inventering av befintliga verktyg och system som används inom företaget och fundera över hur Power Platform kan integreras och samarbeta med dessa. Det kan exempelvis handla om att koppla samman system som inte tidigare har kommunicerat med varandra.

  • Sätt upp klara mål och avgränsa projektet för att undvika att det blir för omfattande eller rörigt. Identifiera vad som är mest kritiskt att lösa och fokusera på det först.

Sammanfattningsvis kan Power Platform vara en revolutionerande verktygssamling när man vill effektivisera sina processer och få bättre insikt i sin data. Genom att använda verktygen i Power Platform kan ni spara tid och resurser och samtidigt öka er produktivitet och ta bättre beslut.


Behöver ni hjälp i er kartläggning eller automatisering är ni hjärtligt välkomna så hjälper vi er rätt.

bottom of page