top of page

Kundcase: Sveland Djurförsäkringar

Vårt samarbete med Sveland Djurförsäkringar har pågått under ett flertal år. Från start sökte de en driftpartner och under åren har samarbetet vuxit fram till det vi är idag: en extern IT-avdelning. Tillsammans med Sveland har vi genomfört flertalet projekt som spänner över flera delar av verksamheten och arbetet sker både strategiskt och framåtblickande samt dagligt och operativt.

"Samarbetet med IXX bygger i allra högsta grad på lyhördhet - från bägge parter." - Fredrik Lundgren, Svelandbottom of page