top of page

IXX Managed Clients


Automatisera klientarbetet

När ni köper en ny klientdator behöver den installeras med rätt programvara, policys och säkerhet. Det tar tid av IT-avdelningen att sätta upp en ny klient och som med mycket annan mänsklig interaktion kan det lätt bli fel. En människa kan lätt glömma något, missa överblicken och tappa kontrollen över hur klienterna på företaget verkligen mår. Genom att föra register över vem som använder datorn, hur den mår och vilken hårdvara som finns kan man snabbt spara tid när personal börjar, slutar eller behöver nya datorer. Med bara en knapptryckning kan man radera hela datorn, enkelt på distans och ställa in den för nästa person med rätt behörigheter och program – så att er nya kollega bara kan logga in. Enkelt eller hur?


Vad är managed clients?

Managed clients är ett koncept baserat på policys, regelverk och molnbaserade lösningar som hjälper oss att hantera era klientdatorer. Idén är att vi inte ska behöva vara på ert kontor för att hantera klienterna utan att det sker helt molnbaserat och automatiserat. Detta är den stora skillnaden mot den traditionella klienthanteringen som är beroende av systemen inne på kontoren. Fördelarna med managed clients blir fullständig kontroll över era klienter samt att ni kan spara tid och säkerställa att alla har rätt information och behörighet på sina datorer.


Onboarda enkelt och tidseffektivt

När ni växer och blir fler kan ni beställa en dator som inte behöver mellanlanda hos oss utan allt förbereds så att när er nya kollega loggar in har datorn redan de behörigheter och policys som hen behöver för att direkt kunna sätta igång med arbetet.

Egentligen byggs principen på att vilken dator som helst fungerar. Varje dator har ett ID som är unikt och som kopplas till en policy. Nästa gång klienten kommer online så förstår den vart den hör hemma och vad den ska ha tillgång till.


Så vet du att ni är i behov av managed clients:

  1. Ni har stor aktivitet med olika kontaktytor som ska ha egen klientdator, t. ex praktikanter, konsulter, inhyrd personal och partners

  2. Ni lägger mycket tid på klienthantering, konfigurering, installationer och ominstallationer

  3. Ni har fler än tio anställda

  4. Ni har kontor på flera platser och vill ha kontroll över era klienter och behörigheter

Ur användarnas perspektiv blir det en problemlösare

Det är en trygghet för personalen att veta att klienten följer standarden för företaget och att inget saknas. Som nyanställd behöver man inte ringa supporten en gång i veckan när man har fått sin dator utan allt som ska vara där och de program man kan installera och den data man har tillgång till – finns redan där! Har man fått en ny dator och loggar in med sina uppgifter finns allt från den gamla datorn kvar, till och med bakgrundsbilden. En enorm trygghet med igenkänningsfaktor.


Viktigt ur ett säkerhetsperspektiv

Då klientdatorn är helt molnbaserad kan vi enkelt rensa datorn om den blir stulen. All data är dessutom krypterad vilket blir ännu en trygghet och säkerhet för organisationen.


Automatiserad klienthantering

När vi startar ett arbete kring klienthantering tar vi ett helhetsansvar. Vi kollar på era behov, vad ni behöver, hur er vardag ser ut, hur era policys ser ut och tar sedan över hanteringen. Hanteringen blir sedan automatiserad – allt för att slippa mänskliga misstag och effektivisera där det går.

bottom of page