top of page

Generation Z ställer krav på digitaliseringen

Höga krav...

En ny generation är på väg ut på arbetsmarknaden och i vissa fall är de redan ute på din arbetsplats. Generation Z (födda mellan ca 1995 och 2012) är en ultra-digital generation som har vuxit upp med att se alla digitala verktyg ta sin moderna form och i vissa fall har de aldrig sett en VHS-spelare eller vet hur en tegelstens-telefon fungerar. Det är nu upp till oss – företag – att attrahera den här unga arbetskraften. Den här potentialen som finns därute. Men vad attraherar Generation Z?

Anpassa arbetsplatsen till individen

Denna yngre generationen är ständigt uppkopplad och en risk är att de kan tendera att vara mindre socialt lagda än tidigare generationer. I vart fall om vi ser till den kommunikationen som inte sker digitalt. För att leda Gen Z behövs därför dynamiska ledare som kan individanpassa sitt ledarskap. För att underlätta för den nya generationen kan det vara bra att arbeta med ett bra intranät med rätt taggning för information där man även kan kommunicera via chatt – precis som de är vana vid att kommunicera. Generation Z är också vana vid att leta fram information, ett smart AI-baserat system som kan presentera de dokument som han eller hon letar efter hade troligen varit populärt. Precis som Netflix presenterar det vi troligen vill se!


Några saker man kan komma ihåg att Generation Z vill:

1. Ta ansvar ute i samhället

Då menas både för familjen, det politiska klimatet, miljön, konsumtion och inte minst att vara en god medmänniska. Den yngre generationen skiljer sig mot de äldre genom att de anser att plikten att göra sitt bästa på jobbet oavsett lön är viktigt. De är även mer hälsomedvetna och konsumerar inte lika mycket alkohol. Mjuka värderingar styr.


2. Hitta en balans på arbetet och i hemmet

Digitala verktyg som möjliggör att vara mer flexibel i sitt arbete är en av de viktigaste faktorerna när Gen Z söker nytt jobb. De här personerna attraheras av företag som erbjuder modern teknik för att underlätta och effektivisera arbetet och vardagen. Utöver det är goda utbildningsmöjligheter, en trivsam arbetsmiljö och en balans mellan jobb och ledig tid viktigt.


3. Raka krav på kommunikation

Generation Z vill veta vad som sker på företaget, de vill inte hållas utanför i okunskap utan en rak och tydlig kommunikation är viktig. Detta ställer krav på hur kommunikationen förmedlas och digitala och sociala kanaler är bra sätt att kommunicera med Gen Z på. Uppmärksamhetsspannet hos denna yngre generation är kortare än hos äldre generationer och det ställer högre krav på modernare verktyg där de kan ta till sig informationen snabbt och dynamiskt.


Digitala verktyg som rekryteringsargument

Digitala medel är alltså inte bara ett sätt att effektivisera arbetet på utan det kan även användas som argument vid nyrekrytering. Hungriga och plikttrogna människor växer inte på träd och nu är det rätt tid att säkerställa verktygen.


Har ni ett bra arbetssätt för era digitala verktyg?

Kontakta oss för hjälp med hur ni kan säkerställa och effektivisera era digitala arbetssätt.

bottom of page