top of page

Effektivisera er försäljning med hjälp av IT


Från stöd till central del!

IT har gått från att bara vara ett stöd till verksamheten till att bli en central del för att bygga ut organisationen. Med IT kan man idag synkronisera och effektivisera mängder av aktiviteter som rör både försäljning, ekonomi, marknad och produktion. Nedan följer 7 enkla punkter för att effektivisera ert arbetssätt och försäljning med hjälp av IT.


7 punkter som hjälper er effektivisera försäljningen med stöd av IT

Majoriteten av CRM-system är idag mobila och finns i molnet. CRM-systemet ska hjälpa alla som har tillgång till kundhantering att ha koll på vad som är sagt och stötta försäljningen i alla led. Ett ineffektivt CRM-system kan vara förödande för produktivitet.

Idag stöter vi på organisationer med olika nivåer på CRM-system:

  1. Verksamheter helt utan CRM (hanterar fortfarande kunder i fysiska pärmar)

  2. Verksamheter med CRM men ingen använder det (Bristande styrning, rutiner, tillgänglighet eller lågt engagemang från medarbetare)

  3. Verksamheter som förstår innebörden av ett bra CRM. Arbetar löpande med det, uppdaterar kontinuerligt, full transparens till ekonomi, marknad och övriga delar av organisationen.

Förenkla och skapa tillgänglighet för ett effektivt CRM-system

Keep it simple. Håll viktig information kortfattad. Definiera delsteg i affärsprocesser med tydliga rubriker. Låt inte säljpersonal uppskatta en procentuell chans till affär utan definiera vart du är i processen.


Tillgänglighet är en viktig faktor och att komma åt sitt CRM på distans. Gör inte ett dubbelarbete genom att dokumentera på papper utan se till att medarbetarna har som rutin att dokumentera allt direkt i systemet. Se till så att alla behöriga får tillgång till samma information. Detta spar tid och ger enklare och snabbare beslutsvägar.


Visste ni att vi erbjuder Sales Professional, ett CRM-system integrerat i Microsoft Dynamics 365? Glöm inte att dra nytta av ett CRM-system som är integrerat med ert affärssystem eller ERP. Med synkroniserad och uppdaterad data kan ledning, ekonomi, försäljning och marknad ta fram slutsatser utifrån lönsamhet, aktivitet, kundfordringar osv.


Med en tätare sammanhållning över avdelningar kan hela företaget effektivisera sina processer och nå de gemensamma målsättningarna – vilket är grunden för att organisationen ska generera en lönsam tillväxt.


Med rätt typ av affärssystem kan ni ta beslut som är grundade på data från flera avdelningar samtidigt och utan att behöva vänta på framtagning av underlag – detta kan skapas via automatiserade rapporter och analyser. Se till att ha rätt beslutsunderlag vid rätt tid.

Vi rekommenderar Business Central, som är en del av Microsoft Dynamics 365.


Den interna kommunikationen kan vara komplex – till och med på mindre företag med ett tiotal anställda. Att ha rätt rutiner och verktyg för den interna kommunikationen kan spara mycket tid. Något som också är viktigt är att se till att all information som ska ut, går ut till rätt medarbetare. Med ett intranät som alla medarbetare använder sig av kan ni effektivisera och samtidigt skapa engagemang och driv i organisationen.


Vi rekommenderar Microsoft Teams och Sharepoint. Behöver ni hjälp med att arbeta på rätt sätt i Teams? Idag, inte bara pga en stundande pandemi, har vi ett mycket större krav från respektive marknad att kunna erbjuda digitala möten. En viktig faktor för att ha bra digitala möten är utrustningen – både på hemmakontoret men även videokonferenssystemet på kontoret. Ljud, bild och uppkoppling behöver vara bra för att dels ge en bra upplevelse under mötet men även för att spara onödig tid på laggningar och annat som kan dra ut på tiden.


Viktiga punkter att tänka på:

  1. Förberedelse internt

  2. Rätt hårdvara

  3. System för möte, t. ex Teams

  4. Mobilt arbetssätt

  5. Mötesrutiner

För att möjliggöra ett arbetssätt som är mobilt behövs mobila användarklienter. Både bärbara datorer och mobiler (smartphones). Men desto mer mobil som verksamheten blir ju högre bör kraven bli på rutiner och system som stärker och säkerställer säkerheten.


Som nämnt i ovan punkt behöver säkerheten vara på plats för att på ett tryggt sätt kunna arbeta digitalt och mobilt fullt ut. Det finns en modell kallad Zero Trust som bygger på fyra pelare med olika delar för att se till att säkerheten blir så bra som det går.


En risk om man inte har anpassat sitt arbetssätt är att säljstyrkan inte får de verktyg som behövs vid en kris. T. ex i pandemi-tider där fysiska möten till stor del begränsas. Med rätt verktyg på plats kan säljaren enkelt flytta sina möten digitalt och samtidigt hinna med mer. Enligt våra kunder har de i snitt ökat sin andel kundbesök med 30%, jämfört med tidigare år, detta genom att digitalisera försäljningen och träffas över video. Vad skulle det innebära för er att träffa 30% fler kunder per år?


Behöver ni hjälp och stöttning av en erfaren rådgivande IT-partner så finns vi här både för guidning men även för att aktivt gå in och hjälpa er med implementationer så att ni inte tappar effektivitet. Det är många som behöver utbildning och hjälp med förändringsarbeten i hur de ska använda sina system.


Sociala medier är ett bra verktyg för nätverksskapande, information och nya infallsvinklar. Det är en funktion för ökad produktivitet och för att sondera nya möjligheter. Synkronisera er marknad och försäljning så att era säljare också kan nyttja sociala kanaler på rätt sätt. Varumärket representeras till stor del av er säljkår så se till att ha rätt målsättningar, aktiviteter, profilering och dela verksamhetens aktiviteter. Och slutligen – glöm inte att ha koll på er data och vilka leads som kommer in via sociala medier.


Har ni alla punkterna på plats?

Om inte bör ni se över era rutiner, system och utrustning. Vi hjälper er gärna.

bottom of page