top of page

Case K-Fastigheter: ett partnerskap i sin sanna bemärkelse


Ett partnerskap i sin sanna bemärkelse

Vi har hjälpt K-Fastigheter att utveckla deras IT till att nå de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. Genom ett samarbete byggt på partnerskap har IXX varit en del av den resa K-fastigheter gjorde 2019 för att bli börsnoterade. Martin Larsson, vVD på K-Fastigheter säger att man behöver engagemang, lyhördhet och flexibilitet för att lyckas med en IT-implementering. Vi har i samarbetet visat alla tre delar samt en förståelse för ett företag som är entreprenörsdrivet. Se gärna casefilmen nedan.
bottom of page