top of page

Additude


Behovsanpassad IT-lösning med Microsoft 365 och garanterad tillgänglighet på invidivnivå skapar möjlighet för ökad produktivitet och lönsamhet.

Additude är en ledande konsultverksamhet inom IT och tekniksektorn avseende innovationsprocesser, produktutveckling och IOT. IXX har genom ett flexibelt affärsmannaskap och tekniskt nytänkande kunnat leverera en behovsanpassad IT-lösning som erbjuder helt unika möjligheter för Additudes medarbetare och verksamhet att bli ännu mer effektiva, flexibla och lönsamma.


IT-relaterad spilltid – ett hot mot lönsamheten

Additudes verksamhet utgörs till största del av ingenjörer inom olika teknologiområden. Dessa ingenjörer har inte bara olika specialistkompetenser. De har också individuella arbetssätt, preferenser och behov när det kommer till den tekniska arbetsmiljön. Allt från inställningar till programvaror är anpassade efter medarbetarens vardag och individuella preferenser. Och att medarbetarna får frihet att påverka hur sin arbetsmiljö ser ut är något som företaget värnar om. Utöver detta sitter konsulterna utspridda hos olika uppdragsgivare som har sina egna IT-miljöer.

En sådan verklighet blir för vilket företag som helst kostsamt när något går fel. I synnerhet för en konsultverksamhet, där tid bokstavligen är pengar. Stort fokus låg därför på att eliminera medarbetarnas IT-relaterad spilltid. IXX utvecklade en lösning som på ett mycket effektivt sätt löser problemet och som samtidigt möjliggör en garanterad tillgänglighet och åtkomst för användarna individnivå. På så sätt kan också medarbetarnas individuella behov och preferenser tillgodoses.


Levererar hela IT-funktionen som tjänst – till fast pris

Bakom den mer kreativa och skräddarsydda IT-lösningen finns naturligtvis också en grundläggande IT-struktur. Det handlar om basbehovet för vilket modernt och välfungerande kontor som helst. Medarbetarna behöver kunna maila, kommunicera internt och externt, boka möten och skriva ut dokument, planera projekt, spara filer, dela filer. Ja, grundläggande behov på en arbetsplats. IXX har levererat hela IT-strukturen med allt från nätverk och serverfunktion till produktivitetsverktyg och klienter. Den grundläggande IT-funktionen är som sagt inget som glimrar. Däremot är vi stolta över att kunna möta Additudes önskemål om att leverera det till ett fast pris, med allt inkluderat och utan överraskningar, på en och samma faktura.


Smidigt och proaktiv partnerskapet ger mervärde

Just enkelhet ur beställarperspektivet förstod vi var en nyckelfaktor tidigt i samarbetet. Vi på IXX har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och hittar gärna även på affärsmässiga kreativa lösningar.


Utöver IT-lösningen ligger det i avtalet årliga strategiworkshops och taktiska avstämningar. Något som passar IXX erbjudande perfekt. Som en värdeskapande affärspartner, ledande inom IT, ger avtalet oss möjligheter att vara en strategisk resurs för Additude genom proaktiv rådgivning och kontinuerliga förbättringsförslag. Allt för att accelerera tillväxten för det innovativa Additude.


Vid frågor kontakta Sales Director Clemens Klöfverskjöld: Mobil: +46 709 51 81 15 Epost: clemens.klofverskjold@ixx.se

bottom of page