top of page

Ängelholm-Helsingborg Airport


“IXX stabila IT-miljö var startbanan så att flygplatsen kunde lyfta”

Från Ängelholm Helsingborg Airport har det flugits i decennier. Sedan 2011 drivs flygplatsen vidare i privat regi. Den som tog över flygplatsen var Peab som snabbt behövde finna rätt affärspartner inom IT och få nya system på plats.

Målet är att vara Sveriges mest problemfria och personliga flygplats, med korta väntetider och smidiga rutiner som gör resandet till en behaglig upplevelse. För att realisera målet var en viktig pusselbit att hitta rätt affärspartner inom IT. En partner som ser till affärsnyttan och på ett effektivt sätt understödjer verksamhetens processer och utvecklingsarbete.


– Engagemanget och den tekniska kompetensen har bidragit till ett väl genomfört projekt. IXX fokuserar på behov mer än på formella kravspecifikationer och kom med flera förbättringsförslag, berättar Christian Ziese, VD på flygplatsen.

Snabbt och effektivt kunde utmaningarna hanteras

Vid övertagandet hade Peab ett halvår på sig innan det var dags att ta över driften från Swedavia, fd Luftfartsverket. Det blev bråda dagar. Inte minst med IT. Alla IT-system och hårdvara som hanterade driften av flygplatsen försvann med den tidigare ägaren. Nu behövde man installera nya. Efter en snabb process valde man att outsourca IT-driften till oss på IXX.

Arbetet var stort men genomfördes smidigt och på kort tid. För oss på IXX var det en belöning i sig att kunna bidra till en välfungerande, regional flygplats.

Röster om vårt samarbete “Engagemanget och den tekniska kompetensen har bidragit till ett väl genomfört projekt. IXX fokuserar på behov mer än påformella kravspecifikationer och kom med flera förbättringsförslag, berättar Christian Ziese, VD på flygplatsen”.

“Tillgänglighet och driftsäkerhet i flygplatsens IT-system är direkt avgörande för vår verksamhet. Skulle systemen ligga nere ställs flighterna in, och såväl service till resenärerna som företagets resultat bli lidande. Framöver ser vi en ytterligare ökad digitalisering av våra flygplatstjänster, och det kommer hela tiden nya system som ska integreras. En tuff utmaning, men som IXX visat sig klara av utmärkt under de 6 år vi drivit flygplatsen, berättar Christian Ziese, VD på flygplatsen”.

Säker IT-drift möjliggör en välfungerande flygplats

Flygplatsens lösning drar idag nytta av driftsäkra miljöer från våra datahallar i Ängelholm och Helsingborg. Själva åtkomsten till flygplatsens datorer sker genom dubblerade internetlinor. Och utöver den faktiska IT-funktionaliteten innebär partnerskapet att flygplatsen har tillgång till en professionell rådgivare.

“IT utgör en självklar grund för nästan alla aktiviteter på flygplatsen. Med så mycket annat som skulle komma på plats var det skönt att IT-infrastrukturen bara flöt på. Vi kunde istället koncentrera oss på de verksamhetsnära funktionerna, säger Christian Ziese”.


Vid frågor kontakta Sales Director Clemens Klöfverskjöld: Mobil: +46 709 51 81 15 Epost: clemens.klofverskjold@ixx.se

bottom of page